Belediye Personel

Zabıta Memuru Maaşları

Written by admin

Zabıta memurluğu, kamuda görev almak isteyen adayların yoğun başvuru yaptığı meslekler arasındandır. Zabıtalar çalışılan Belediyeye bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Belediyenin en önemi teşkilatları arasındadır. 5398 sayılı Belediye Kanuna göre görev yaparlar.  Zabıtalar görev yaptıkları esnada çalışma süresi olarak kesintisiz olarak çalışma süresine sahiptir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan diğer memurlarda ki gibi süreye tabi olmadan görev alırlar.

Zabıta maaşları ne kadar?

Zabıta memurları, maaşları ile birlikte fazla çalışma ücreti alabilen memurlardır.  En düşük zabıta memurunun maaşı 2300 tl den başlamaktadır. Görev alınan illerde ilin nüfusuna göre farklılık gösterir. İlin nüfusuna göre daha büyük illerde görev yapan zabıta memurları ortalama olarak 3200 tl maaş alırlar. Zabıta maaşları belediyelere göre değişmekle birlikte , şehir şehir de maaşlarda faklılık vardır.

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

  • 10.000’e kadar olanlar için 230 Türk Lirasını,
  • 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 247 Türk Lirasını,
  • 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 274 Türk Lirasını,
  • 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 309 Türk Lirasını,
  • 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 368 Türk Lirasını,
  • 1.000.001’den fazla olanlar için 428 Türk Lirasını,
  • Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 428 Türk Lirasını,
  • Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 569 Türk Lirasını, geçemez.

Not: Zabıtaların maaşlarına yansıyan fazla çalışma ücretleri, görev yapılan belediye sınırları içerisindeki nüfusa göre belirlenmektedir.

Maaşlar hakkında yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

About the author

admin

Leave a Comment