Sağlık Personel

Fizyoterapist Ne kadar maaş alır? Ne iş yapar?

Written by admin

Fizyoterapistlik hem özel sektör hem de kamuda çalışma imkanı bulunan oldukça revaçta bir meslektir. Kamu kurumlarında çalışan fizyoterapistler Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olup lisans mezunu olarak görev yapmaktadır. Fizyoterapistler kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu memur olabildiği gibi sözleşmeli çalışan statüsünde de görev yapabilirler. Fizyoterapistlik mesleği kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir memur olarak icra edilebileceği gibi özel sağlık kuruluşların da her zaman kendisine yer bulan gözde mesleklerden biridir. Tüm sağlık sektörü çalışanları gibi görev alanı sürekli genişleyen bu mesleğin cazibesi gerek kamuda gerekse de özel sektörde duyulan ihtiyacın her geçen gün artmasından kaynaklanmaktadır. Bugünkü yazımızda sizlere fizyoterapist nasıl olunur, fizyoterapistlerin görevleri nelerdir ve fizyoterapist maaşları hakkında genel bir bilgilendirme yapmaya çalışacağız.

Fizyoterapist nasıl olunur?

Günümüzün en popüler mesleklerinden olan fizyoterapistlik, devlet veya özel üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinde okunmaktadır. Sayısal bölümden üniversite sınavına giren öğrenciler, mezun olduktan sonra KPSS sınavına girmektedirler. KPSS sınavı ile ataması yapılan mezunların iş bulma imkanları oldukça fazladır. Dolgun ücret ve iş bulma imkanının kolay olması neden ile son zamanlarda çok tercih edilmekte ve bu da taban puanlarını yükseltmektedir. YGS-2 MF-3 puan türü ile öğrenci alan üniversiteler 4 yıl eğitim vermektedir. Üniversiteden üniversiteye puan türü değiştiğinden, bazı üniversiteler için de LYS sınavına girmek gerekmektedir.

Fizyoterapist ne iş yapar?

Devlet memuru olarak hizmet verecek olan fizyoterapistlerin görevleri Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ile düzenlemiştir. Bu yönetmeliğe göre;

  • Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.
  • Hastalık durumlarında;

– Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

-Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.   -Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

-Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

-Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.

-Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

Genellikle hastanelerde çalışan fizyoterapistler uzman bir doktorun teşhis koyduğu hastalara fizik tedavi uygularlar. Aynı zamanda hastayı takip ederek uzman doktorun verdiği talimatlar doğrultusunda fizik tedavi öncesinde ve sonrasında önemli rol oynarlar. Görev alanı gitgide genişleyen fizyoterapistler, sadece hastanelerde değil birçok alanda görev almaya başladılar.

Hastanın yanında sağlıklı insanlara da fizik tedavi uygulanma düşüncesinin yaygınlaşması ile çalışma alanları genişlemiştir. Sağlık sorunu olmayan insanların da sağlıklı yaşam seviyelerini sürdürmek için bu hizmetlerden yararlanması yaygınlaşmıştır. Başta devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri olmak üzere, fizik tedavi merkezlerinde, spor merkezlerinde, kaplıcalarda ve Milli Eğitim’e bağlı kurumlarda birçok kurumda çalışan fizyotersapistler, iş bulma imkanı en fazla olan mesleklerdendir. Öğrenciler isterse üniversitelerinde kalıp akademik kariyer de yapabilirler.

Fizyoterapist Maaşları

Çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre fizyoterapist memur maaşları değişmektedir. Fizyoterapist maaşları 2016 yılında diğer tüm 657’ye tabi memur maaşları gibi %3 oranında artış göstermiş olup 2016’nin ilk çeyreğinde ortalama 2.300 ile 3.000 lira arasında değişmektedir. Genel bir gözlem olarak memur olan fizyoterapistler ilk göreve başladıkları yıllarda ortalamanın altında maaş almaktadırlar. 2016 yılının temmuz ayında planlanan %3’lük bir zam oranının maaşlara ekleneceğini belirtelim. Devlet hastanelerinde çalışanlarla özel sektör fizyoterapist maaşları da farklı olup, özel sektörün maaşının daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Ancak tüm memurluklarda olduğu gibi kişinin evli ve çocuklu olup olmaması maaşlarda ufak farklılıklar yaratabilmektedir. Evli ve eşi çalışmayan bir fizyoterapist 174 TL ek aile yardımı alırken çocuk sahibi ise bu rakama 45 TL daha eklenmektedir. Aile ve çocuk yardımları devletin belirlediği oranlarda yıllık olarak küçük artışlar gösterebilmektedir.

Fizyoterapist 2015 yılı kesin rakamlara göre maaşları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Derece Kademe Hizmet Yılı 15 Temmuz 2015 Aylık Net Maaş
Ek Ödeme (sabit döner sermaye) hariç Ek Ödeme (sabit döner sermaye) dahil
1/4 25 2.021 TL 2.922 TL
1/4 24 2.020 TL 2.921 TL
1/3 23 2.015 TL 2.916 TL
1/2 22 2.011 TL 2.912 TL
1/1 21 2.006 TL 2.907 TL
2/3 20 1.955 TL 2.856 TL
2/2 19 1.950 TL 2.851 TL
2/1 18 1.946 TL 2.847 TL
3/3 17 1.939 TL 2.762 TL
3/2 16 1.935 TL 2.758 TL
3/1 15 1.931 TL 2.754 TL
4/3 14 1.922 TL 2.745 TL
4/2 13 1.919 TL 2.742 TL
4/1 12 1.916 TL 2.738 TL
5/3 11 1.872 TL 2.617 TL
5/2 10 1.870 TL 2.614 TL
5/1 9 1.867 TL 2.611 TL
6/3 8 1.858 TL 2.602 TL
6/2 7 1.855 TL 2.600 TL
6/1 6 1.832 TL 2.577 TL
7/3 5 1.818 TL 2.562 TL
7/2 4 1.816 TL 2.560 TL
7/1 3 1.813 TL 2.558 TL
8/3 2 1.805 TL 2.510 TL
8/2 1 1.803 TL 2.508 TL
8/1 0 1.801 TL 2.506 TL

Özel sektör fizyoterapist maaşları hastane özelinde belirlenmekte olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslektaşlarına göre çok daha iyi rakamlara sahiptir. Hastane yönetiminin takdirine bağlı bulunan fizyoterapistlerin aylık ücretleri imzalayacakları sözleşemeye göre 2.800-3.500 TL arasında değişmektedir.

GÜNCELLEME: Memur olarak çalışan fizyoterapist maaşları 2016 Ocak ayındaki asgari ücret artışından kendine düşen payı alarak en yüksek dereceli fizyoterapistler için net 3.100 TL olmuştur.

About the author

admin

Leave a Comment