Öğretmenler

Öğretmenlere 29 Ekim Ek Ders Ücreti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala okullarda, çeşitli kamu kurumlarında, dernek ve sendikların bayramın zaferini kutlama heyacanı sardı ve etkinlik kapsamında hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bayram tatilinin kaç gün olacağı da basın ve yayın kurumlarından açıklamalar yapılarak belirlendi.

Fakat bu konuda okullarda görev yapan öğretmenlerin tatil kapsamında yer alması ve tatil günlerindeki alacakları ek ders ücretlerini açıkladılar. Mill Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 30 Ekim Cuma ve 2 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olduğunu ve öğretmenlerin idari izinli olduğunu açıkladı. 30 Ekim 2015 Cuma günü ve  2 Kasım Pazartesi günü tatil edildiğinden idareci ve öğretmenler “İdari izinli” sayılacağından görevlerine gitmiş veya yapmış sayılacakları için ek ders ücretlerini alacaklar.

Ayrıca konuyla resmi gazetede belirtilen ilgili maddeye göre ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller  şunlardır:


MADDE 16­ (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerdegörevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.   Yani 29-30 Ekim tarihinde idareci ve öğretmenlere ek ders ödenecektir.

Leave a Comment